096 688 6651

Lộ trình triển khai chương trình giáo dục mới của Bộ Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra những điều chỉnh mới về lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

 

Những thay đổi trong lộ trình đổi mới của Bộ giáo dục

- Theo lộ trình trong văn bản báo cáo Chính phủ được đưa ra tại Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông thì bắt đầu từ năm học 2018-2019 sẽ triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với các cấp học.

 

Lộ trình triển khai chương trình giáo dục mới của Bộ Giáo dục

 

Tuy nhiên, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất giãn tiến độ triển khai chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới với 2 nội dung chính như sau:

Thứ nhất là giãn tiến độ 1 năm, bắt đầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2019-2020.

Thứ 2 là điều chỉnh lộ trình so với lộ trình trước đây.

Theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, năm học 2018-2019 sẽ triển khai chương trình mới đồng thời ở lớp đầu cấp của ba cấp học là lớp 1, lớp 6, lớp 10. Đến năm thứ 4, sẽ chỉ triển khai đến lớp 4, lớp 9; và năm thứ 5 sẽ chỉ còn lớp 5.

Trong phương án mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất năm đầu sẽ triển khai chương trình mới ở lớp 1, trong khi đó sẽ tiến hành thực nghiệm ở các lớp khác. Năm thứ 2 triển khai lớp 2, lớp 6. Năm thứ ba sẽ là lớp 3, lớp 7, lớp 10. Năm thứ tư là lớp 4, lớp 8 lớp 11. Năm cuối là lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Đối với 2 cấp học THCS, THPT cần phải có thời gian để chuẩn bị kỹ hơn nên triển khai sau một bước thì hợp lý hơn.

 

Lộ trình triển khai chương trình giáo dục mới của Bộ Giáo dục

 

Tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đưa ra đề xuất với những điều chỉnh này?

- Kết quả này được chỉnh sử theo nhiều ý kiến sau khi công bố chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đầu tháng 4/2017. Giãn tiến độ triển khai trước hết là để các chương trình môn học được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tham vấn được nhiều ý kiến hơn và được thực nghiệm kỹ hơn.

Việc đề xuất điều chỉnh như vậy cũng là để các địa phương có thời gian chuẩn bị điều kiện thực hiện chương trình tốt hơn.

Việc không triển khai chương trình, sách giáo khoa mới ở cả ba cấp học ngay một lúc mà mỗi năm triển khai thêm ở một cấp học là để tạo điều kiện chuẩn bị triển khai ở các lớp THCS, THPT chu đáo hơn.

Ngoài ra, việc giãn tiến độ cũng tạo điều kiện cho nhiều tổ chức, cá nhân có thể tham gia làm sách giáo khoa, đảm bảo việc cạnh tranh công bằng giữa các bộ sách.

Nếu triển khai sớm thì thật sự cũng ít cá nhân, tổ chức có thể tham gia kịp được. Bởi có nhiều tổ chức, cá nhân có thể nhiệt tình và có những hiểu biết khác nhưng chưa có kinh nghiệm làm sách phổ thông. Các tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn sách giáo khoa cần có thời gian để được tập huấn về chương trình và về cách thức biên soạn sách giáo khoa.

Địa chỉ nộp hồ sơ Trường Cao đẳng Dược Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 201 nhà C (tầng 2) - Số 290 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Tp.Hà Nội.
Tư vấn tuyển sinh: 024 6688 6651 - 09 6688 6651
Website: http://caodangduochanoi.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/caodangduochanoi.edu.vn/