096 688 6651

Kì thi THPT Quốc gia năm 2016 có điểm gì mới?

So với năm 2015, kì thi THPT quốc gia năm 2016 sẽ có những thay đổi mới nhằm xoá bỏ những điểm hạn chế của năm trước.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

 >> Không được tuyển quá 20% lượng sinh viên chính quy, đối với chỉ tiêu học liên thông        
>> Kì thi THPT quốc gia năm 2016 có những thay đổi ra sao?       
>> Kì thi THPT quốc gia năm 2016 có điểm gì mới?

Quy định mới nhất về kì thi THPT quốc gia năm 2016

Những quy định của mới của Bộ giáo dục và đào tạo về kì thi THPT quốc gia

Là kì thi quan trọng nhất của quãng đời học sinh, kì thi THPT quốc gia là dấu móc đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp. Vì thế, các bạn thí sinh cầ theo sát từng ngày những thông tin mới nhất trên các phương tiện truyền thông để nắm rõ điểm khác biệt, thay đổi của năm 2016 so với năm 2015 và  không xảy ra bất sai sót nào.

Tại phiên họp với toàn thể Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và Hội đồng Quốc gia giáo dục, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra định hướng như sau: Về cơ bản, kì thi THPT quốc gia năm 2016 sẽ có một số đổi mới về kỹ thuật, ngày thi còn còn cách thực hiện vẫn không khác biệt

Cụ thể, tất cả các thi sinh sẽ tham gia kì thi THPT quốc gia chỉ trong 3 ngày từ 13 - 15/6/2015. Nơi thi sẽ diễn ra tại các cụm tỉnh, liên tỉnh như năm 2015. Tuy nhiên, năm nay sẽ có một số điều chỉnh:

Quy định mới nhất về kì thi THPT quốc gia năm 2016

Khởi động mô hình phần mềm trong kì thi THPT quốc gia năm 2016

Thứ nhất: Năm nay, Bộ giáo dục và đào tạo sẽ tiến hành nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin vào khâu tuyển sinh, từ việc đăng kí tới việc xét tuyển tại các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc. 

Thứ hai: Dữ điểm điểm và thông báo kết quả trên hệ thống đa ta đang được Bộ giáo dục mở rộng xây dựng, đặc biệt là tạo các kênh thông tin kiểm tra kết quả giúp giảm thiểu tối đa tình trạng nghẹn mạng. 

Thứ 3: Các trường chủ động xây dựng dề án tuyển sinh nhằm "phát huy quyền làm chủ của các trường để có đánh giá tổng thể những mặt tích cực và hạn chế gắn với các biện pháp khắc phục “ (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói). Thời gian tiến hành thi vẫn diễn ra theo đúng các ngày quy định của Bộ giáo dục.

Tuy có điểm khác nhau, nhưng cả hai trường hợp, mỗi trường đều cần "Phải hết sức cầu thị, lắng nghe ý kiến nhân dân và các địa phương, các trường” để có được những phương án xét tuyển tốt nhất hoặc đề bạt lên Bộ giáo dục để điều chỉnh, nếu phù hợp.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt nhấn mạnh tính liêm minh, công bằng trong thi cử:

  • Các trường kiểm soát chặt chẽ. sát xao quy trình thi cử nhằm tránh xảy ra gian lận. Mọi trường hợp vi phạm cần có phương án xử lý chặt chẽ, giúp quá trình tuyển sinh đạt được chất lượng tốt nhất. 
  • Đánh giá tổng kết sau mỗi kì thi để nhìn nhận được ưu điểm, hạn chế của quá trình thực hiện, từ đó có các biện pháp phù hợp. Đó sẽ là cơ sở cho phương án tuyển sinh của năm kế tiếp.

Đối với các thí sinh quan tâm tới xét điểm THPT quốc gia vào Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016, tham khảo tại đây: www.caodangykhoahanoi.edu.vn


>>
Tuyển sinh Cao đẳng Dược năm 2016
>>
Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội tuyển sinh năm 2016
>>
Liên thông Cao đẳng Dược Hà Nội năm 2016
>>
Văn bằng 2 Cao đẳng Dược Hà Nội tuyển sinh năm 2016