096 688 6651
Quy chế mới 2016: Không cần "đi đường vòng" vẫn học liên thông được Quy chế mới 2016: Không cần "đi đường vòng" vẫn học liên thông được

Tất cả các học viên không cần mất nhiều thời gian chờ đợi vẫn có thể thi liên thông, theo quy chế mới của Bộ giáo dục và đào tạo...