096 688 6651
Kì thi THPT Quốc gia năm 2016 có những thay đổi ra sao? Kì thi THPT Quốc gia năm 2016 có những thay đổi ra sao?

Để xoá bỏ những vấn đề tồn tại trong năm 2015, kì thi THPT quốc gia năm 2016 sẽ có những thay đổi mới về lịch thi, theo Bộ giáo...