096 688 6651
Kì thi THPT Quốc gia năm 2016 có điểm gì mới? Kì thi THPT Quốc gia năm 2016 có điểm gì mới?

So với năm 2015, kì thi THPT quốc gia năm 2016 sẽ có những thay đổi mới nhằm xoá bỏ những điểm hạn chế của năm trước.