096 688 6651
Năm 2017: Hình thức xét tuyển vào các Trường Cao đẳng Dược có gì thay đổi? Năm 2017: Hình thức xét tuyển vào các Trường Cao đẳng Dược có gì thay đổi?

Dựa trên những kinh nghiệm trong kì thi tuyển sinh năm 2016,Bộ giáo dục và đào tạo đưa ra một số định hướng mới nhằm đảm bảo quá trình tuyển...