096 688 6651

Top 200 tên thuốc các dược sĩ cần nhớ

Cao đẳng dược Hà Nội chia sẻ cho các bạn sinh viên cũng như các bạn đã ra trường và đang đi làm tổng hợp 200 tên thuốc cần nhớ.

https://docs.google.com/forms/d/1tFUP-G0EercMXjVVBk5sGb5ToYVSjudlX13upxLeojk

Cao đẳng dược Hà Nội chia sẻ cho các bạn sinh viên cũng như các bạn đã ra trường và đang đi làm tổng hợp 200 tên thuốc cần nhớ.

Là một dược sĩ, dù đang thực tập, nghiên cứu khoa học, đang là một trình dược viên hay đặc biệt đang làm việc tại nhà thuốc, khoa dược, điều chúng ta cần phải nhớ và luôn muốn ghi nhớ hết đó là tên những biệt dược, hoạt chất thông dụng trên thị trường. Dù ở bất kỳ vị trí nào, thì điều này cũng thể hiện được mức độ quan tâm của bạn với sự vận động và thay đổi từng ngày của ngành Dược trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Và ít nhiều, nó mang lại uy tín và niềm tin cho khách hàng của bạn nhất là khi bạn đang làm việc tại nhà thuốc, khoa dược.